Магiлёўцаў Iван Iванавiч

 

Нарадзiўся  4. 05. 1922 г. у в. Новы Дрокаў Бранскай

вобласцi. Машынiст Крычаўскага цэментна-шыфернага камбiната, Герой Сацыялiстычнай Працы з 1958 г.

Сын селяніна з вёскі Новы Дрокаў Клінцоўскага павету былой

Гомельскай губерні. Прыйшоў працаваць на Крычаўскі цэментны завод у 1940 годзе пасля заканчэння тэхнікума. Тады і атрымаў спецыяльнасць машыніста вярчальных печаў. У гады Вялікай Айчыннай вайны змагаўся супраць гітлераўцаў на Заходнім фронце. За гераізм, праяўлены пад Сталінградам, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. Удзельнічаў у баях на Курскай дузе, вызваляў Беларусь. Быў цяжка паранены пры фарсіраванні Віслы.

Пасля вайны Іван Іванавіч вярнуўся на Крычаўскі цэментны

завод, зноў стаў да вярчальных печаў абпальваць клінкер.

Былы франтавік працаваў старанна. Вучыўся сам і вучыў іншых.                    Магiлёўцаў I.I.                                                                

За выдатныя працоўныя подзвігі, у 1958 годзе І.І.Магілёўцаў удастоены высокага звання

Героя Сацыялістычнай Працы. Ён выбіраўся дэлегатам 21 і 23 з’ездаў КПСС, а таксама дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР.

                                                                                                                               

 

Літаратура:

 

1.      Астрэйка, А. Пуцёўка ў парламент / А. Астрэйка // Чырв. змена .- 1963 .– 3 сак.

2.      Астрэйка, А. Чарадзей агню / А. Астрэйка // Звязда .– 1972 .– 26 крас.

3.      Болдовский, А.  Отцовский орден [более 60 лет орден Славы искал Ивана Ивановича Могилевцева - первого Героя Социалистического Труда на Кричевщине] /  А. Болдовский //  Магiлёўс. ведамасцi. -  2010. - 1 чэрв. -  С. 10.

4.      Баршчэускi, Г. Ва ўвесь рост / Г. Баршчэўскі // Магiлёўс. праўда .- 1975 .– 9 мая.

5.      Борщевский, Г. Стать во весь рост / Г. Борщевский // Дела их золотом горят .– Мн., 1976 .– С. 68 – 75.

6.      Бурдзіна, Л. Архівы расказвавюць: З гісторыі Крычаўскага цэментнага  завода /

      Л. Бурдзіна // Лен. клiч .–  1991. – 8 мая.

7.      Гавриленко, А.  Награда - через 65 лет [орденом  славы 3-й степени награжден Иван Иванович Могилевцев, ветеран Великой Отечественной войны ] /  А. Гавриленко //  Лен. клiч. -  2010. - 12 лют. -  С. 1.

8.      Гавриленко, А.  "Это память о моем отце" [орден Славы 3-й степени вручен посмертно ветерану войны Ивану Ивановичу Могилевцеву] /  А. Гавриленко //  Лен. клiч. -  2010. - 24 лют. -  С. 1.

9.      Зайцев, А. Один из творцов кричевского метода / А. Зайцев // Строит. газ.– 1965 .– 22 авг.

10.  Камялькоў, М. Людзі вялікай справы / М. Камялькоў // Магілёўс. праўда .– 1960 .- 3 чэрв.

11.  Карамазаў, В. Чалавек вогненнай прафесіі / В. Карамазаў // Беларусь .- 1965 .–  № 5 .– С. 6 – 7.

12.  Клімянкоў, Д. Наш таварыш і сябар / Д. Клімянкоў // Лен. кліч .– 1972 .– 11 крас.

13.  Ковзелев, Н. Весь огонь души / Н. Ковзелев // Промышл. Белоруссии .– 1975 .– № 4 .– С. 31 – 32.

14.  Коўзелеў, М. Працоўная доблесць  / М. Коўзелеў // Лен. кліч .– 1971 .– 20 лют.

15.  Макарэвіч, В. Цэмент і барозны / В. Макарэвіч // Сучаснік : Нарысы .– Мн., 1977 .– С. 20 – 37.

16.  Магiлёўцаў Iван Iванавiч // Беларуская ССР : Карот. энцыкл. У 5 т. Т. 5 .– Мн., 1981 .–

                   С. 384.

17.  Мельнікаў, М. Служыць Радзіме / М. Мельнікаў // Лен. кліч .– 1974 .– 10 кастр.

18.  Могилёвцев Иван Иванович [машинист вращающихся печей Кричевск. ЦШК, Герой

      Соц. Труда] / Гордость и слава Могилёвщины. Ч. 2 .- Могилёв , 2005 .- С. 86.

19.  Морозова, Н. Цементник [Герой Соц. Труда Иван Иванович Могилёвцев] / Н. Морозова  // Лен кліч .- 2006 .- 3 ліст.- С. 3.

20.  Мяжэвіч, У. Цэментны гігант [Старонкі гісторыі цэмзавода] / У. Мяжэвіч //Лен. кліч .- 

       1994 .– 6 крас.

21.  Пастушэнка, Л. Савецкі характар / Л. Пастушэнка // Магілёўс. праўда .– 1961 .– 19 сак.

22.  Подкуров, П. В творческом поиске / П. Подкуров // Сов. Белоруссия .– 1966 .– 14 июня.

23.  Прахарэнка, Д. Герой Сацыялістычнай Працы I.I. Магiлёўцаў / Д. Прахарэнка // Магілёўс. праўда .– 1958 .– 16 жн.