Раёны:
    <Асіповіцкі
    <Бабруйскі
    <г.Бабруйск
    <Быхаўскі
    <Бялыніцкi
    <Глускі
    <Горацкі
    <Дрыбінскі
    <Касцюковіцкі
    <Кіраўскi
    <Клімавіцкi
    <Клічаўскi
    <Краснапольскi
    <Круглянскi
    <Крычаўскi
    <г.Магілёў
    <Магілёўскi
    <Мсціслаўскі
    <Слаўгарадскi
    <Хоцімскi
    <Чавускi
    <Чэрыкаўскi
    <Шклоўскі

Жывапіс. Скульптура. Графіка.

Помнік Мсціслаўцу Пятру Цімафеевічу.

У цэнтры горада. Адзін з рускіх і беларускіх першадрукароў, гравёр П. Мсціславец (год нараджэння невядомы) нарадзіўся ў сям'і мяшчан. У 1563 годзе ў Маскве з І.Фёдаравым узначаліў друкарню, дзе ў 1564 годзе яны выпусцілі першую рускую датаваную кнігу "Апостал", у 1565 годзе - 2 выданні "Часоўніка". З-за праследавання рэакцыйнага духавенства і кансерватыўных колаў П. Мсціславец і І. Фёдараў не пазней 1567 года пераехалі ў Заблудава да гетмана Вялікага княства Літоўскага Р. Хадкевіча, які дапамог заснаваць там друкарню. У 1569 годзе П. Мсціславец i I. Фёдараў выдалі тут "Евангелле вучыцельнае". У кнізе 2 прадмовы. У адной выказваюцца погляды дру-кароў на мэту выдання кнігі: "...каб научение людем... ширилося". 3 гэтай прычыны спачатку меркавалася выпусціць кнігу "выразумения ради простых людей" у перакладзе "на простую мову".

У 1569 годзе П. Мсціславец па запрашэнню купцоў братоў Мамонічаў, скарбніка Вялікага княства Літоўскага І. Зарэцкага i яго брата Зянона, бурмістра віленскага, пераязджае ў Вільню. 3 дапамогай Мамонічаў у ix доме ён заснаваў друкарню. У 1575 годзе надрукаваў тут "Евангелле", для яго выразаў прыгожы буйны шрыфт. У 1576 годзе выпускае "Псалтыр", у пасляслоўі да якога га-ворыць аб скдаданасці кнігавыдавецкай справы, выступаў супраць невуцтва, "неразумия лютого", за "просветительную благодать", дзеля чаго ён i адважваецца выдаваць кнігі для "жаждущих духовного сего пива".

У 1574-1576 гг. (?) выдаў "Часоўнік". Выданні П. Мсціслаўца вызначаліся высокім паліграфічным узроўнем, ме-лі маляўнічы арнамент, гравюры. Матэрыялы яго друкарняў выкарыстоўвалісся ў Астрожскай, Дзерманскай i іншых друкарнях 16 - пачатку 17 стагоддзя на Украіне. У 1576 годзе паміж П. Мсціслаўцам i Мамонічамі ўзнікла судовая справа аб падзеле друкарні. Апошняя звестка аб гэтай справе i П. Мсціслаўцу адносяцца да 2.5.1577 г. Мяркуюць, што ён памёр неўзабаве пасля 1580 года. У 1986 годзе пастаўлены помнік.

Помнік Пятру Мсціслаўцу.

2 верасня 2001 года ў Мсціславе прайшоў "Дзень беларускага пісьменства і друку". Кульмінацыяй свята стала адкрыцце помніка Пятру Мсціслаўцу на Цэнтральнай плошчы. Помнік Мсціслаўцу - дананіна павагі беларускага народа і сусветнай супольнасці да аднаго з першых славянскіх друкароў. Аўтар помніка - сталічны скульптар Аляксандр Батвінёнак.

Mсціслаўскі раён // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Магілёўская вобласць (АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэд. кал.: С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш.). - Мн.: Беларус.Сав. Энцыклапедыя, 1986. - С. 301-320.

Ляўковіч, А. Дзень ізумруднага горада [Дзень беларускага пісьменства і друку прайшоў у Мсціславе] / А. Ляўковіч // Звязда. - 2001. - 4 верасня. - № 181. - С. 1.

Ножнікаў, М. Віравала свята ў Мсціславе [Дзень беларускага пісьменства і друку ў Мсціславе] / М. Ножнікаў // Де-факто. - 2001. - 8-14 сентября. - № 38. - С. 1.

Прокопцов, В. И.
"Вечное"
холст, масло, 2001

Гордеенко, В.Т.
"Церковь в деревне Мазолова"
холст, масло, 2001

Арасланов, Н.А.
"Ануфриевский монастырь"
бумага, акварель, 2001

Дударенко, Л.А.
"Аптека иезуитского монастыря"
холст, бумага, 2001

Мезенцеў Л.А.
"Краявіды"
холст, масло, 1988.created by Alexandr Vasilenko. mailto: m15kam@tut.by